Gratis elektronische bibliotheek

Goed werkgeverschap - M. Diebels

M. Diebels boek Goed werkgeverschap Epub zal voor u beschikbaar zijn wanneer u zich registreert op onze website

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 2006-12-01
DIMENSIE: 9,34
ISBN: 9789013041286
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: M. Diebels

Omschrijving:

Nu personeel schaarser dreigt te worden, richt de personeelspraktijk zich steeds sterker op goed werkgeverschap. Wat is een zo redelijk mogelijke verhouding tussen werkgever en werknemer? En wat zijn de grenzen van redelijkheid in een arbeidsrechtelijke relatie? Hoewel er uitgebreide jurisprudentie is op dit terrein, zijn deze vragen niet gemakkelijk te beantwoorden. Dat komt omdat redelijkheid sterk afhankelijk is van de verschillende omstandigheden van het concrete geval. Bovendien verschillen vaak de opvattingen over wat redelijk is. De complexiteit van de vraag en de vele facetten aan goed werkgeverschap zijn misschien redenen waarom er op dit terrein opvallend weinig publicaties zijn. Dit boek probeert die leemte op te vullen. De ondertitel 'Handvatten voor redelijkheid' verwijst naar de vele praktijkgevallen die in dit boek zijn opgenomen. Door individuele gevallen te bespreken, proberen de auteurs een rode draad te ontdekken. Op deze manier ontstaat een duidelijk beeld van de voorwaarden waaraan goed werkgeverschap moet voldoen. Voorwaarden waarop zowel werkgevers als werknemers zich kunnen beroepen. Deze uitgave richt zich op P&Ofunctionarissen, maar is ook interessant voor de bedrijfsjurist of jurist met de arbeidsrechtelijke specialisatie.

...werkgeverschap en redelijkheid en billijkheid ... Goed werkgever en werknemerschap | Artikel 7:611 BW ... ... . Op een werkgever rusten zowel wettelijke als uit een arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Bovendien is de werkgever degene die de arbeidsorganisatie bepaalt en in stand houdt. De termen 'redelijk' en 'billijk' zijn voor interpretatie vatbaar en de norm van goed werkgeverschap is vanwege het potentieel misbruiken van een machtsrelatie een stuk strikter dan die van een goed werknemer. Soms levert dat een arbeidsconflict op. Ook ... Goed werkgever en werknemerschap | Artikel 7:611 BW ... ... . Soms levert dat een arbeidsconflict op. Ook ligt de focus op goed werkgeverschap, en dat is meer dan alleen salaris. Daarnaast zet KHN in op goede arbeidsvoorwaarden en pensioenen en werkt KHN aan handvatten voor ondernemers om goed werkgeverschap vorm te geven. Inspiratiebox. Onze standpunten over Goed werkgeverschap. Eén van de beginselen van goed werkgeverschap is dat je goed voor je werknemers zorgt als ze iets overkomen. Bijvoorbeeld als ze een ongeluk krijgen of arbeidsongeschikt worden. Vaak situaties die flinke financiële gevolgen hebben voor je medewerkers. En dan wil jij als werkgever dat je medewerkers op je kunnen vertrouwen. Goed werkgeverschap kan worden gebruikt om een leemte in de arbeidsovereenkomst op te vullen, maar ook om een bepaling in de arbeidsvoorwaarden buiten werking te stellen wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid. Daarnaast toetst de rechter in concrete gevallen of aan de verplichting van goed werkgeverschap is voldaan. Goed Werkgeverschap is bij Driessen opgebouwd uit drie pijlers: Samen Slim, Samen Vitaal en Samen Bewust. Daarbij zetten wij in op Werkgeluk: persoonlijke ontwikkeling en je fit en vitaal voelen bijvoorbeeld. Maar ook een stabiele financiële basis en een goed pensioen vinden wij vanzelfsprekend. Het begrip 'goed werknemerschap' dat is neergelegd in de wet kan verstrekkende gevolgen hebben voor jou als werknemer. Zo kan het zijn dat de werkgever van jou verwacht dat je een structurele wijziging in je contract accepteert. Dit moet dan wel verband houden met bijvoorbeeld veranderingen van het bedrijf of werk. Goed werkgeverschap Het goed werkgeverschap houdt in dat een werkgever gehoor moet geven aan redelijke eisen die de werknemer stelt. Indien een bedrijf besluit een sollicitant aan te nemen, wordt er in beginsel een arbeidsovereenkomst opgemaakt zoals omschreven in artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek. Goed werkgeverschap. Goed werkgeverschap is een heel breed begrip, waardoor veel onderwerpen eronder kunnen vallen. En daardoor wordt het veel gebruikt en zijn er ook diverse uitspraken over te vinden (jurisprudentie). Eisen waar een goede werkgever in ieder geval aan moet voldoen zijn: Het goed werkgeverschap biedt uitkomst. Het is een soort 'vangnetconstructie' of 'kapstokartikel'. Heeft een werkgever zich niet gehouden aan het goed werkgeverschap, dan kan een werknemer, derden en zelfs een rechter hem hierop aanspreken. Goed werkgeverschap: gezond personeelsbeleid en omgang met werknemers met kanker Op vrijdag 9 juni 2017 organiseren het Academisch Medisch Centrum (AMC) van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Maastricht (UM), m.m.v. de KU Leuven en MKB-Nederland, een symposium voor HR-professionals, leidinggevenden en directieleden. Goed werkgeverschap In het Burgerlijk Wetboek is ook bepaald dat werkgever en werknemer zich als een 'goed werkgever' en 'goed werknemer' moeten gedragen. Naast de zorgplicht heeft jurisprudentie ervoor gezorgd dat het begrip goed werkgeverschap ruim dient te worden geïnterpreteerd. Goed werkgeverschap verklaart al grotendeels waarom iemand kiest voor een bepaalde werkgever. Hierin zitten de primaire en de secundaire voorwaarden: onmisbaar om af te wegen of je de uitdaging aangaat. En dan komt er nog een gedeelte kijken dat wat minder concreet en tastbaar is. Goed werkgeverschap. In de wet is geregeld dat een werkgever zich dient te gedragen als een g...