Gratis elektronische bibliotheek

Stijlen van leiderschap - Hendrik te Velde

Genieten Stijlen van leiderschap Hendrik te Velde epub boeken gratis lezen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: april 2002
DIMENSIE: 6,95
ISBN: 9789028419568
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Hendrik te Velde

Omschrijving:

Thorbecke, Kuyper, Colijn, Drees en Den Uyl: het zijn de namen aan de hand waarvan de Nederlandse politieke geschiedenis verteld kan worden. Elk tijdperk heeft zijn eigen type leider, met een eigen stijl van leiderschap. Politieke leiders zijn niet alleen afspiegelingen van hun tijd, ze vormen die ook. Succesvolle leiders weten de mogelijkheden te benutten van de politieke en maatschappelijke constellatie en hun stempel te zetten op de politiek. Zo gaan het beeld van de persoon en de politiek van hun tijd samenvallen. Ze krijgen iets onontkoombaars; ook de tegenstanders gaan hen als de norm beschouwen, al was het maar om zich tegen hen af te zetten. In Stijlen van leiderschap onderzoekt Te Velde het samenspel tussen persoon van de leider en de politiek van zijn tijd. Puttend uit gedenkschriften, persoonlijk materiaal en krantenknipsels heeft hij een originele Nederlandse politieke geschiedenis geschreven.Het boek gaat over Thorbeckes fluistertoon, Kuypers huldigingen, de macho Colijn, de gewone Nederlander Drees en Den Uyls bevlogenheid. In de epiloog gaat Te Velde in op de vraag of Lubbers en Kok in dit rijtje thuishoren.

...en dan de ander. Belangrijk dus om verschillende stijlen te kennen en flexibel toe te kunnen passen ... Alle leiderschapsstijlen op een rij - Management Impact ... . Leidinggeven is mensenwerk en dat maakt het uitdagend, gaaf, en tegelijkertijd ... [Het doel van een manager] moet zijn, de competentie en het zelfvertrouwen van je mensen geleidelijk te verhogen, zodat je de minder tijdrovende stijlen - steunen en delegeren - kunt gaan gebruiken en toch hoogwaardige resultaten krijgt. Er is in het model van Situationeel leiderschap een relatie tussen het ontwikkelingsniveau en lei ... Vier stijlen van leidinggeven - carrieretijger.nl ... . Er is in het model van Situationeel leiderschap een relatie tussen het ontwikkelingsniveau en leiderschapsstijl. Goede leiders kunnen op natuurlijke en ongekunstelde wijze switchen van stijl - dit is flexibel leiderschap. Het is van belang dat leiders hun repertoire van stijlen uitbreiden en oefenen in het gebruik maken van de verschillende stijlen, zodat ze de juiste stijl precies op het juiste moment en in de juiste dosering kunnen aanwenden. Deze stijlen correleren volgens een recente meta-analyse (Judge & Piccolo, 2004) het meest met aspecten als medewerkerstevredenheid, motivatie van de medewerkers en beoordeelde effectiviteit van de leider (op basis van organisatiemaatstaven van prestaties en prestatiebeoordelingen door de hiërarchie). De stijl van leidinggeven wordt gekenmerkt door een grote aandacht voor de zelfwerkzaamheid van uw medewerker. U laat hem vrij in zijn vakmanschap. Valkuilen. U draagt wel de verantwoordelijkheid over, maar niet de bevoegdheid. U geeft de medewerker ruimere bevoegdheden dan nodig zijn voor het bereiken van de gewenste resultaten. Verschillende stijlen van leiderschap worden ondersteund of afgebrand. Conclusie? Moet een leider nu dienend, charismatisch, directief of inspirerend zijn? Er wordt veel geschreven over de vele verschillende stijlen van leiderschap. Stijlen worden ondersteund of afgebrand, er lijkt geen tussenweg te bestaan. In Stijlen van leiderschap onderzoekt Te Velde het samenspel tussen persoon van de leider en de politiek van zijn tijd. Puttend uit gedenkschriften, persoonlijk materiaal en krantenknipsels heeft hij een originele Nederlandse politieke geschiedenis geschreven. De stijlen (door hem ook functies in een managementteam genoemd) zijn op de punten van het kwadrant afgebeeld. Deze theorie gaat in Nederland door het leven als het PBOI-model: een acroniem voor de vier stijlen of functies. Leiderschap als civilisatieproces. Aan het begin van deze pagina staat vermeld: 'Veel effectieve leiders ontwikkelen een stijl waarin er balans is tussen het stellen van kaders, richtlijnen en instructies enerzijds en autonomie en verantwoordelijkheid van medewerkers anderzijds." Het betreft hier een ontwikkeling met een respectabele voorgeschiedenis. Als leiderschap actief verloopt, liggen zowel de productiviteit als de kwaliteit van het werk hoger dan bij passief leiderschap zoals dat is bij de laissez-faire-stijl. Bij een organisatie met voldoende gespecialiseerde medewerkers kan dit echter wel werken, de medewerkers hebben dan gewoonweg geen begeleiding nodig, en ku...