Gratis elektronische bibliotheek

Waarden en ethiek in de hulpverlening - H.L.C. Geluk

H.L.C. Geluk Een boek dat u bij ons kunt lezen en downloaden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 11,46
ISBN: 9789063805012
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: H.L.C. Geluk

Omschrijving:

none

... er contact is met de hulpverlening. Over de ... Wat is ethiek in de zorg? | Kennisplein Zorg voor Beter ... ... De casus 'De kwestie Willem' (uit: M. Kolen, Zingeving en ethiek in de jeugdzorg, Elsevier/Bunge/De Tijdstroom, p. 57) biedt daarvoor ... van de ethiek De veranderingen in de maatschappij - waarin we langzamerhand opschuiven naar de zogenaamde participatiemaatschappij - hebben enorme invloed op de zorg en al zeker in de thuissituatie. Van cliënten en hun naasten c.q. mantelzorgers wordt meer dan ooit gevraag ... PDF Ethische waarden en beroepscode ... .q. mantelzorgers wordt meer dan ooit gevraagd om zelf de regie te nemen, zelf te doen en/of naasten te ondersteunen. Gevonden boeken, volgens onderstaande selectiecriteria: waarden en ethiek in de hulpverlening (-) waar filter verwijderen waar Categorie De ethiek bevat alles wat met normen en waarden te maken heeft, met de nadruk op morele waarden.Niet doden, niet stelen of een ander pijn doen: dat is ethisch verantwoord. Ethiek is de filosofie over alles wat we moreel verantwoord vinden.Hier wordt al sinds de oudheid over gediscussieerd: wat kan wel en wat kan absoluut niet? Jeugdzorg kan gedefinieerd worden als "de ondersteuning van en hulp aan jeugdigen en hun ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen van geestelijke, sociale of pedagogische aard die de ontwikkeling naar volwassenheid belemmeren" (NJI Jeugdthesaurus). Meestal gaat opgroeien en opvoeden goed, maar bij een deel (zo'n 5 % in ernstige en 15% in minder ernstige mate) van de kinderen en ... Ethiek en zorg in de hulpverlening (Paperback). ?Het boek 'Ethiek en zorg in de hulpverlening. Over taboes gesproken' vertrekt van de zelfbeschikking... De multi-etnische samenleving en de daarmee veranderende hulpverleningspraktijk stelt de zichzelf respecterende hulpverlener voor vele vragen. Vragen waar bezinning en doordenking voor nodig zijn. Het boek Botsende waarden. Ethische en etnische kwesties in de hulpverlening, biedt denk- en discussiestof voor hulpverleners op dit gebied. Soms kan er een conflict ontstaan tussen de waarden en opvattingen van de maatschappelijk werker en de keuzes die de cliënt maakt. In dat geval kan door de werker de keuze gemaakt worden, zoals in de tweede casus in de laatste juiste reactie het geval is, cliënt te verwijzen naar een instelling die wel tegemoet kan en wil komen aan de hulpvraag van de cliënt. Ethiek en online hulp: het dilemma van nabijheid en afstand 1. Ethiek en online hulp: het dilemma van nabijheid en afstandDoor: Hans Versteegh, uitvoerend opbouwwerker, Kristin Gerritsen, projectleider en zelfstandige & WinfriedTilanus, ontwikkelaar ICTAfstand en nabijheid zijn als sinds heugenis belangrijke pijlers in de hulpverleningspraktijk. ethiek in sociaal werk, hoofdstuk hoofdstuk als sociaal werker moet je goed nadenken over de normen en waarden die professioneel handelen kan beïnvloeden want; De termen 'ethiek' en 'moraal' betekenen niet hetzelfde. Moraal zijn de waar...