Gratis elektronische bibliotheek

Wat is een natie - Ernest Renan

Wat is een natie U kunt het boek na gratis registratie downloaden in pdf epub formaat

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: februari 2013
DIMENSIE: 3,55
ISBN: 9789035251076
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Ernest Renan

Omschrijving:

Wat is een natie?Volgens de Franse historicusErnest Renan (1823-1892) bestaateen natie alleen als inwoners dewil hebben om bij elkaar te horen.De natie heeft weinig met ras, taalof godsdienst te maken; het is eenhistorisch principe. Samen terugkunnen kijken op een gedeeldverleden en bereid zijn om ook inde toekomst samen te leven, dat iseen natie. Daarmee is de natie eenopen en fl exibele gemeenschap.Dit boek biedt een moderne vertaling en de oorspronkelijketekst van Ernest Renans beroemde lezing uit 1882:Qu'est-ce qu'une nation? De samenstellers Coos Huijsenen Geerten Waling, die de lezing en de auteur inleiden,besluiten het boek met een pragmatisch pleidooi voor een'verlicht patriottisme'.In debatten over de Europese Unie en immigratie staantwee uitersten tegenover elkaar: het verstokte nationalismeen het blinde kosmopolitisme. De benadering van Renanbiedt een gulden middenweg, en vormt daarbij een inspiratiebronvoor een moderne natie.Het voorwoord is van Bas Heijne.

...823-1892) bestaat een natie alleen als inwoners de wil hebben om bij elkaar te horen ... Betekenis Natie ... . De natie heeft weinig met ras, taal of godsdienst te maken; het is een historisch principe. Samen terug kunnen kijken op een gedeeld verleden en bereid zijn om ook in de toekomst samen te leven, dat is een natie. Daarmee is de natie een open en fl ... Wat is het verschil tussen een staat, natie en Country? De termen "staat", "natie" en "land" worden vaak door elkaar gebruikt door degenen die onbekend zijn met het juiste gebruik van deze termen. Om verder modderige de wateren, uitdrukkingen als onafhankelijke staat en natie Wa ... Natiestaat - 4 definities - Encyclo ... . Om verder modderige de wateren, uitdrukkingen als onafhankelijke staat en natie Wat is een natie (Paperback). Wat is een natie?Volgens de Franse historicusErnest Renan (1823-1892) bestaateen natie alleen als inwoners dewil hebben om... in hedendaagse spelling: natie, volk. Natie — volk. Natie verdient in die gevallen de voorkeur, waarin de onderlinge band tusschen de deelen alleen bestaat in gelijkheid van afkomst, taal, gewoonten en zeden, en niet in vereeniging onder dezelfde wetten en hetzelfde bestuur.De Joodsche natie. De Poolsche natie. Overigens beteekenen natie en volk hetzelfde. Wat is een natie. Wat is een natie? Volgens de Franse historicus Ernest Renan (1823-1892) bestaat een natie alleen als inwoners de wil hebben om bij elkaar te horen. De natie heeft weinig met ras, taal of godsdienst te maken; het is een historisch principe. Samen terug kunnen kijken op een gedeeld verleden en bereid zijn om ook in de toekomst samen te leven, dat is een natie. Bestel Wat is een natie van Ernest Renan. Gratis verzending vanaf €19,95 14 dagen bedenktijd Wat is een natie?Volgens de Franse historicusErnest Renan (1823-1892) bestaateen natie alleen als inwoners dewil hebben om bij elkaar te horen.De natie heeft weinig met ras, taalof godsdienst te maken; het is eenhistorisch principe. Samen terugkunnen kijken op een gedeeldverleden en bereid zijn om ook inde toekomst samen te leven, dat iseen natie. Wat is een natie?Volgens de Franse historicusErnest Renan (1823-1892) bestaateen natie alleen als inwoners dewil hebben om bij elkaar te horen.De natie heeft weinig met ras, taalof godsdienst te maken; het is eenhistorisch principe. Samen terugkunnen kijken op een gedeeldverleden en bereid zijn om ook inde toekomst samen te leven, dat iseen natie. Wat is het Vluchtelingenverdrag? Een verdrag van de Verenigde Naties, aangenomen in 1951. De officiële naam is 'Verdrag betreffende de status van vluchtelingen' (Convention relating to the Status of Refugees). Het verdrag is bindend: een staat die het verdrag heeft erkend ('bekrachtigd') moet zich aan de regels van het verdrag houden....