Gratis elektronische bibliotheek

Stemstoornissen - M. de Bodt

Het beste Stemstoornissen Het PDF bestand is hier te vinden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: mei 2008
DIMENSIE: 9,96
ISBN: 9789044121254
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: M. de Bodt

Omschrijving:

Over het boek:Bij de behandeling van stemstoornissen is een goede samenwerking tussen logopedist en NKO-arts zeer belangrijk. Dit handboek biedt een authentieke medisch-logopedische benadering met onder meer een onderzoeksprotocol en een therapeutisch beleid, waarbij de inbreng van beide disciplines in detail wordt uitgewerkt. Diagnostische en therapeutische procedures worden kritisch benaderd vanuit de wetenschappelijke literatuur en/of de klinische expertise. Een en ander wordt geconcretiseerd aan de hand van casussen, met ruime aan-dacht voor outcome en evidente based practice.Deze publicatie wil zowel de student als de professional coachen bij hun studie en beroepsactiviteiten rond stemstoornissen. Ze biedt de clinicus een concreet referentiekader en legt de nadruk op onderzoek, therapie en beleid. Het geheel wordt ruim geïllustreerd met afbeeldingen, grafieken en diagrammen.Uit de inhoud:Normale stem (Anatomie - Fysiologie - Ontwikkeling - Typering en classificatie) - Dia-gnostiek van stemstoornissen (Klinisch NKO-onderzoek - Instrumenteel onderzoek - Logopedisch onderzoek - Classificatie en prevalentie van stemstoornissen - Stemevaluatieprotocol) - Behandeling van stemstoornissen (Historische beschouwingen - Preventie - Geneesmiddelen en hun effecten op stem - Fonochirurgie - Indirecte en directe logopedische benaderingen - Specifieke therapieën - Specifieke populaties - Therapeutische software) - Kliniek van stemstoornissen (Diagnostische bevindingen - Therapeutisch beleid en casus voor alle organische en niet-organische stemstoornissen - Evidence based practice - Normtabellen voor stemmetingen per geslacht en leeftijd) - Glossarium.Over de auteur(s):Marc De Bodt, Louis Heylen en Fons Mertens zijn logopedisten, verbonden aan resp. het UZ in Antwerpen en het Revalidatiecentrum in Turnhout, met jarenlange ervaring op het domein van stemstoornissen. Jan Vanderwegen en Paul Van de Heyning zijn NKO-artsen en revalidatieartsen, verbonden aan het UZ Antwerpen, met expertise op het vlak van dia-gnostiek, beeldvorming en fonochirurgie.

...woorden als: schor, rauw, dof, geknepen, … ... Stemstoornissen - Maasstad Ziekenhuis Rotterdam ... . Hees zijn is het gevolg van veranderingen van één of meerdere stemeigenschappen, zoals toonhoogte, luidheid en kwaliteit. stemstoornissen. Klik hier voor stembehoudende adviezen. Wat is een zwakke stem? Een zwakke stem is een in aanleg beperkte stem die vaak en snel hees wordt. De mogelijkheden van de stem zijn zeer persoonsgebonden. Het stemapparaat, de larynx, is niet bij alle mensen hetzelfde gebouwd. Er bestaan verschillen in grootte, vorm en ... Stemstoornissen - Logopedie Groene Hart ... . Er bestaan verschillen in grootte, vorm en skeletopbouw. STEMSTOORNISSEN. Wat Een dysfunctie van de larynx en/of de stemplooien. Voorschrift. Aanvangsbilan: huisarts, ORL-arts, neuroloog, neuropsychiater, psychiater, neurochirurg, arts inwendige geneeskunde, pediater, stomatoloog. Verlenging: idem of huisarts. LARYNGECTOMIE. WAT Sequelen van laryngectomie omvatten een apart criterium in de ... Stemstoornissen. Stemproblemen als heesheid kunnen zowel bij volwassenen als kinderen voorkomen. De stem klinkt niet helder en kan soms wegvallen. De oorzaak kan het stemorgaan zelf zijn maar ook kan een verkeerd stemgebruik tot heesheid leiden. Heeft u klachten over uw stem of dat van u kind dan kunt u contact opnemen. Stemstoornissen. In de praktijk staat de cliënt centraal en wordt er gewerkt met evidence-based behandelmethodes. Ook school ik me op regelmatige tijdstippen bij. De therapieën worden doorgaans gegeven in de praktijk, huisbezoeken zijn ook bespreekbaar. GSM 0477 36 73 44 [email protected] Stemstoornissen komen volgens De Bodt et al. (in press) meer voor bij vrouwen dan bij mannen. Bij kinderen is dit andersom. Prevalentie en incidentie van stemstoornissen - 4 - Uitingsvormen Een stemklacht kan zich uiten in de vorm van een nauwelijks waarneembaar verstoorde of De stem, stemstoornissen en stemgebruik "Stem" is het geluid dat wij voortbrengen met onze stemplooien (stembanden) en dat we kunnen vormen tot spraakklanken (het articuleren). Een stem kan prettig zijn om naar te luisteren, waarbij helderheid en melodie een rol spelen. Stemstoornissen. Als er afwijkingen aan de stembanden zijn, dan beïnvloedt dit de trilling van de stembanden en dus het geluid dat gemaakt wordt. In het algemeen komt dit tot uiting in een vorm van heesheid of schorheid. De volgende soorten stemstoornissen worden onderscheiden: Infectie: De meest voorkomende aandoening is een ontsteking. Stemstoornissen. Er zijn verschillende soorten stemproblemen: Een zwakke stem: Een zwakke stem is een in aanleg beperkte stem die vaak en snel hees wordt. Vooral in spreekberoepen zal een zwakke stem snel tot problemen leiden....