Gratis elektronische bibliotheek

1 frysk nederlansk Frysk wurdboek - none

Genieten 1 frysk nederlansk Frysk wurdboek none epub boeken gratis lezen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 8,42
ISBN: 9789060661864
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: none

Omschrijving:

1 frysk nederlansk Frysk wurdboek

... ferlykjen mei it Nederlânsk nei foarren brocht wurde kinne ... Fryske Oersethelp — eenvoudig vertalen van Fries naar ... ... . Fierder slút it nije wurdboek oan by de yntinsje dy't de provinsjale oerheid útsprutsen en formulearre hat, om it Frysk te befoarderjen en te beskermjen en sil it yn it realisearjen dêrfan in wichtige rol spylje. Frisian-English Dictionary (Frysk-Injelsk Wurdboek) 2 dln Frysk wurdboek €47.95. 1 frysk nederlansk Frysk wurdboek €11.75 Frysk wurdboek. Wat wurd it? Vertalen. Ben je op zoek na ... Frysk-Nederlânsk wurdboek: Oersetting fan it wurd "adres" ... .75 Frysk wurdboek. Wat wurd it? Vertalen. Ben je op zoek naar een bepaald woord in het Fries? Wij zetten hier de meest gezochte woorden voor je op een rijtje. Mét uiteraard een vertaling in het Fries. Boekentip: Mijn vrouw is uitgenaaid! & Mijn tweede vrouw is óók uitgenaaid! Nederlands gefeliciteerd van harte gefeliciteerd Frysk-Nederlânsk wurdboek • Sinnen oersette • Kontakt; Foarkarstaal. Sykje Troch ús tjinsten te brûken, gean jo implisyt akkoart mei ús gebrûk fan koekys. Frysk-Nederlânsk wurdboek Nederlânske oersetting fan it Fryske wurd adres. Nederlânsk ... Frysk wurdboek frysk ned. ned. frysk. Frysk Wurdboek Frysk-Nederlânsk / Nederlânsk-FryskFryske Akademy nr. 75/122, 2e pr. A.J. Osinga NV - Boalsert - 1971 Wiidweidich oanline wurdboek Nederlânsk/Frysk mei handige funksjes om oersetting fan it Nederlânsk nei it Frysk en omgekeard makliker te meitsjen Mon: 6 Apr 2020: closed: mail [email protected] Tue: 7 Apr 2020: closed: mail [email protected] Wed Frysk Wurdboek - Fries Woordenboek. Word versie (.DOCX) PDF versie (.PDF) OpenOffice versie (.ODT) "Een zeer uitvoerig Fries woordenboek" Dit omvangrijke woordenboek is gratis te downloaden, maar wij raden u aan om allereerst de installatiehandleiding en uitleg te raadplegen. Frysk Wurdboek. Frysk «» Nederlânsk. TEFFENS IDIOOMSAMLING. A.D. 2013 gearstald en digitalisearre troch. R.M.J. Plum. Foaropwurd. Sa'n fjirtjin jier lyn ûntduts ik by neifraach der wie gjin twatalich-digitaal Frysk-Nederlânsk wurdboek beskikber yn Fryslân! Frysk Wurdboek. Frysk-Nederlansk. Zantema, j.w.. Frysk wurdboek. Frysk-nederlansk. Uitgeverij ...