Gratis elektronische bibliotheek

De Psalmen als Poezie - Ton van Deel

Ton van Deel boek De Psalmen als Poezie Epub zal voor u beschikbaar zijn wanneer u zich registreert op onze website

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: juli 2006
DIMENSIE: 9,72
ISBN: 9789059720947
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Ton van Deel

Omschrijving:

In 2004 kwam de Nieuwe Bijbelvertaling uit, een samenwerking van meer dan twintig kerkgenootschappen en honderden vertalers en correctors. Elk bijbelboek werd vertaald door een koppel van twee vertalers: een brontekstkenner en een neerlandicus of dichter. De dichter Ton van Deel behoorde tot de groep personen die zich bezig hield met de vertaling van de Psalmen. In deze zesde J.H. van Oosbreelezing gaat hij in op de problemen die hij bij het vertalen van de Psalmen tegenkwam. Daarbij vergelijkt hij verschillende versies. Ook laat hij zien hoe Nederlandse dichters met de psalmen omgaan, als tekst om te vertalen, te bewerken, te berijmen, of als inspiratiebron voor nieuwepsalmen .

... uit versregels is opgebouwd. Poëzie benut de esthetische en ritmische eigenschappen van taal zoals metrum en geluidssymboliek om betekenissen over te brengen ter aanvulling, vervanging of ondermijning van de prozaïsche, ogenschijnlijke letterlijke betekenis ... S.J. Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen in de 16de ... ... . In de psalm die mij hier losjes als uitgangspunt dient, Psalm 5, is het opmerkelijk dat de hoofdmoot van de psalm, de eerste elf verzen, zich afspeelt tussen twee enkelvouden, het biddende ik en ... Psalm 78) of wijsheidspsalmen (bijv. Psalm 119). Andere zijn aan te merken als klaagpsalmen (bijv. Psalm 22) of als lofpsalmen (bijv. Psalm 100). De afbakening tussen de verschillende genres is niet altijd waterdicht. In een aantal gevallen bestaan de psal ... Hebreeuwse Poëzie - Parallellisme - uitleg ... ... Psalm 78) of wijsheidspsalmen (bijv. Psalm 119). Andere zijn aan te merken als klaagpsalmen (bijv. Psalm 22) of als lofpsalmen (bijv. Psalm 100). De afbakening tussen de verschillende genres is niet altijd waterdicht. In een aantal gevallen bestaan de psalmen uit een combinatie van verschillende genres. Startpagina - Tehilliem: Psalm 1 tot en met Psalm 150 Niet als de oorlogsheld of machtige koning heeft David de harten gestolen van de Joden en ook veel niet-Joden, maar als auteur van het Boek de Psalmen (Tehilliem) - de mooiste poëzie van Israël. De allermooiste psalm gedichten en kleine korte psalmgedichtjes voor je op een rij. De meest uiteenlopende gedichten over psalmen, een van de boeken in het Oude Testament, Psalmen zijn liederen en er zijn er precies 150 van, waar ook de nodige gedichten over zijn geschreven door onze dichters en dichteressen, je kunt ze hier allemaal lezen... Van de Twaalf Psalmen die Leo Vroman schreef koos ik er twee uit, Psalm I en Psalm V, omdat ik nieuwsgierig ben wat voor nieuws hij toevoegt aan dit poëtische genre.Wie psalmen schrijft voegt zich in een eeuwenoude traditie, die teruggaat op de Bijbelse psalmen, die aan koning David werden toegeschreven. Het leven van David en de Psalmen. Van de aan David toegeschreven Psalmen zijn er 14 (de getalswaarde van de naam David!) al vroeg in de overlevering in verband gebracht met allerlei ervaringen en situaties uit zijn leven. Dat hangt natuurlijk samen met de betekenis van zijn leven voor het volk. Enkele voorbeelden: Psalm 18, als hij verlost is ... poezie (nr. 1561): Psalm 23. Den XXIII Psalm Een Psalmliedt Davids 1. ... so lang als ick sal leven: End tlustich huys des Heeren hoog gepresen Sal eewelijck, mijn vaste woonstadt wesen. MODERNE VERSIE: PSALM 23 Een psalm van David 1. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. 2. De psalmen zijn net zo eenvoudig als onze gebeden vaak zijn. Zo simpel als onze diepste woorden zijn. 'Ik hou van jou' of 'Ik laat het leven los' of 'Hier ben ik thuis'. Dat soort zinnen. Kale zinnen. Vanuit de aarde De psalmdichter kiest daar beelden bij en daarmee wordt het poëzie. De poëzie van de lofzang van Maria De lofzang van Maria Inleiding. Naast de 150 psalmen bevat ons psalmboek ook een aantal gezangen. Een gedeelte daarvan zijn zogenoemde schriftberijmingen, gedeelten uit de Bijbel die op rijm zijn gezet.Dit betreft onder andere de lofzang van Maria. Bij iedere psalm een gedicht: een boek vol vrije poëzie, grappige cabaretliedjes, enthousiaste gospelsongs en droevige blues. 'In elke psalm zit minstens één regel die bij me blijft haken en daarmee ga ik dan aan de haal. Ik maak geen moderne vertaling of bewerking, maar probeer met de psalmdichter in gesprek te gaan. In 1995 publiceerde Lloyd Haft zijn eerste dichterlijke bewerking van een Psalm. Hij koos daarvoor Psalm 23, een van de meer bekende. Vanaf de eerste regels: Mij weet de ziende, kent mijn gebreken was het duidelijk dat Hafts versie geen vertaling in strikte zin was, maar eerder wat hij een 'beluistering' noemt: een herdichting waarin naast beelden en woorden uit het origineel, ook een ... Inleiding. Het boek Psalmen is, net als alle andere boeken van het Oude Testament, een getuigenis over de Heer Jezus Christus (Jh 5:39 39 U onderzoekt de Schriften, omdat u meent daarin eeuwig leven te hebben; en die zijn het die van Mij getuigen;).De Heer Jezus zegt het zo: "Alles moest worden vervuld wat over Mij geschreven staat in … psalmen" (Lk 24:44 44 Hij nu zei tot hen: Dit zijn ... Vorige keren heb ik al een aantal stijlfiguren behan...