Gratis elektronische bibliotheek

Euthanasie en hulp by zelfdoding - Klyn

Je vindt hier Euthanasie en hulp by zelfdoding pdf boek

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 9,9
ISBN: 9789070869021
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Klyn

Omschrijving:

Euthanasie en hulp by zelfdoding is een boek van Klyn

...ddelen aan de patiënt toe. Bij hulp bij zelfdoding verstrekt de arts de dodelijke middelen en neemt de patiënt de middelen zelf in ... Euthanasie en hulp bij zelfdoding - Palliatieve zorg ... . Als de patiënt in staat is het middel zelf in te nemen, kan het zijn dat de arts de voorkeur heeft voor hulp bij zelfdoding boven euthanasie. Daarop is Heringa vervolgd wegens strafbare hulp bij zelfdoding. Heringa heeft zich in de strafzaak beroepen op noodtoestand, een vorm van overmacht, omdat de huisarts had geweigerd medewerking te verlenen aan euthanasie en hij zich moreel verplicht voelde zijn (stief)moeder te helpen bij het realiseren van de door haar uitdrukkelijk gewenste dood. De KNMG en de KNMP stelden in 2010 een expertgroep samen die de volgende opdracht kreeg: het opstellen van een richtlijn voor effe ... Hulp bij zelfdoding: Wat mag wel en wat niet ... . De KNMG en de KNMP stelden in 2010 een expertgroep samen die de volgende opdracht kreeg: het opstellen van een richtlijn voor effectieve en veilige uitvoering van euthanasie of hulp bij zelfdoding, vanaf het verzoek tot aflevering aan de apotheek tot en met het retourneren van lege ampullen en/of flacons en overgebleven medicatie. Op 1 april 2001 is de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (WTL) aangenomen door het Nederlandse parlement. Deze wet, ook wel de euthanasiewet genoemd, trad in werking in 2002. Vanaf dat moment zijn levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding onder voorwaarden niet meer strafbaar in Nederland. Die voorwaarden zijn dat het gebeurt door een arts en dat deze ... Euthanasiewet. Sinds 2002 is euthanasie en hulp bij zelfdoding in Nederland onder voorwaarden (de zorgvuldigheidseisen) toegestaan. Dit is vastgelegd in de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (2002), vaak kort genoemd: Euthanasiewet. Ook hulp bij zelfdoding door een arts, valt voor de wet onder euthanasie. In het Nederlandse strafrecht is er een wezenlijk verschil tussen opzettelijke levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. Dat komt tot uitdrukking in de strafmaat. Hulp bij zelfdoding kan leiden tot een gevangenisstraf van maximaal 3 jaar. De KNMG en de KNMP stelden in 2010 een expertgroep samen die de volgende opdracht kreeg: het opstellen van een richtlijn voor effectieve en veilige uitvoering van euthanasie of hulp bij zelfdoding, vanaf het verzoek tot aflevering aan de apotheek tot en met het retourneren van lege ampullen en/of flacons en overgebleven medicatie. Hulp bij zelfdoding: Mensen blijken op grote schaal dodelijke middelen te kopen voor 'zelf-euthanasie'. De minister is bezorgd. En heeft de D66-wet voor mensen met een voltooid leven nog nut? Euthanasie in Nederland is geregeld in de wet Toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding.De wet is met een parlementaire meerderheid van D66, VVD en PvdA, vastgesteld op 12 april 2001.Een jaar later traden de wetsregels in werking, op 1 april 2002. De wet geldt uitsluitend voor gevallen van actieve euthanasie, dus levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding - op ... b. hulp bij zelfdoding: het opzettelijk een ander bij zelfdoding behulpzaam zijn of hem de middelen daartoe verschaffen als bedoeld in artikel 294, tweede lid, tweede volzin, Wetboek van Strafrecht; c. de arts: de arts die volgens de melding levensbeëindiging op verzoek heeft toegepast of hulp bij zelfdoding heeft verleend; Zelfdoding of suïcide werd voorheen ook wel zelfmoord genoemd. Aangezien 'moord' altijd in de context van rechtsspraak wordt gebruikt, is de naam veranderd in een term die alleen de feitelijke daad aangeeft. Dat maakt de daad daarom nog niet minder ernstig! In toenemende mate worden euthanasie en (hulp bij) zelfdoding op één lijn gesteld....