Gratis elektronische bibliotheek

Het Nieuwe Erfrecht - M.J.A. van Mourik

Genieten Het Nieuwe Erfrecht M.J.A. van Mourik epub boeken gratis lezen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: april 2008
DIMENSIE: 10,67
ISBN: 9789045302010
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: M.J.A. van Mourik

Omschrijving:

Het Nieuwe Erfrecht 1e druk is een boek van M.J.A. van Mourik uitgegeven bij Bzztoh. ISBN 9789045302010 Het nieuwe erfrechtOp het toneel van de dood wordt de dans om de erfenis opgevoerd. Afgunst en hebzucht spelen niet zelden een hoofdrol. U vraagt zich af wat de wet - die in 2002 ingrijpend zal veranderen - voorschrijft, en wat u zelf bij testament kunt regelen. De toekomstige nabestaanden zijn benieuwd wat het erfrecht hun zal brengen. Kan eindelijk de keuken worden verbouwd?In Het nieuwe erfrecht worden alledaagse vragen gesteld en beantwoord. Kan een echtgenoot worden onterfd? En de kinderen? Hoe is het gesteld met de erfrechtelijke positie van de niet-huwelijkse partner? Welke gevolgen hebben schenkingen op de erfopvolging? Hoe zit het met de legitieme portie van de kinderen? Kan voorkomen worden dat een kind de erfenis erdoorheen jaagt? In hoeverre kunnen stiefkinderen worden bevoordeeld? Welke bevoegdheden heeft een executeur? Wat is een 'verklaring van erfrecht'?

... ¼, dus elk 60.000 EUR Het legaat zal slechts uitwerking hebben ten belope van maximaal 120 ... Nieuw Nederlands Erfrecht, eenvoudige uitleg ... .000 EUR Onder het nieuwe erfrecht De partner krijgt de volledige nalatenschap Indien de vader en/of grootmoeder behoeftig zijn ten tijde of door het overlijden, Het nieuwe erfrecht in een notendop. Sinds 1 september 2018 is het nieuwe erfrecht van kracht. U heeft nu meer mogelijkheden om de overdracht van uw vermogen te plannen. Aan de hand van animatiefilmpjes tonen we u enkele concrete scenario's waarin de nieuwe er ... (Nieuw) erfrecht. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen ... ... . Aan de hand van animatiefilmpjes tonen we u enkele concrete scenario's waarin de nieuwe erfregels van toepassing kunnen zijn. Het nieuwe erfrecht laat u dus toe om een betere regeling op maat uit te werken, bijv. om zorgkinderen te begunstigen, stiefkinderen, een kind waar u een beter contact mee onderhoudt, een kind dat het financieel minder breed heeft, enz. Kinderloze koppels kunnen voortaan zelfs alles aan elkaar vermaken. Zij moeten daarvoor wel actief optreden. erfrecht", RW 2017-18, (1082) 1097; J. BAEL, "Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen in het nieuwe erfrecht" in Rechtskroniek voor het notariaat deel 31, Brugge, Die Keure, 2017, (143) 193 en 198. 17 Infra randnummer 6. Voor niet-gemeenschappelijke kinderen biedt het nieuwe erfrecht wel extra mogelijkheden voor de omzetting van het vruchtgebruik. Op 1 september 2018 treedt de nieuwe Erfwet in werking. Hierdoor zullen de nieuwe regels, met uitzondering van enkele overgangsbepalingen die reeds in werking zijn getreden, van toepassing zijn op elke nalatenschap die openvalt vanaf 1 september. In dit boek worden alle aspecten van het nieuwe erfrecht na de langverwachte hervorming uitvoerig belicht en verduidelijkt. Concrete cijfervoorbeelden illustreren de impact van de nieuwe regels. Omdat ook het oude erfrecht ten gevolge van de overgangsregeling in bepaalde gevallen van toepassing zal blijven, en dus moet worden gecombineerd met het nieuwe erfrecht, gaat het boek ook nog in op ... Nieuw erfrecht In het nieuwe erfrecht is de minimale verkrijging van een kind niet langer een verkrijging in natura, maar een vordering in geld.Een onterfd kind heeft dus niet langer recht op een (beperkt) erfdeel en wordt dus niet langer automatisch mede-eigenaar van de goederen van de nalatenschap. Liet de erflater bijvoorbeeld een huis na, dan heeft een onterfd kind niet langer recht op ... erfrecht In het nieuwe erfrecht zullen de drie kinderen een zelfde waarde moeten inbrengen, m.n. 200.000 €(geïndexeerd). Daarnaast is er in het nieuwe erfrecht een groter beschikbaar deel. Wetende dat Pascale nog 50.000 € op haar rekening had staan, bedraagt de fictieve massa: 650.000 €(+ indexaties). Onder het nieuwe erfrecht wordt de reserve beperkt tot 50% van de nalatenschap, ongeacht het aantal kinderen. Elk kind heeft recht op een gelijk deel van deze reserve. Vanaf twee kinderen wordt het aandeel van elk kind kleiner dan in het oude erfrecht. Vanaf twee kinderen kan u dus als erflater over een groter deel van uw nalatenschap vrij ......