Gratis elektronische bibliotheek

Geintegreerd bosbeheer - none

none Een boek dat u bij ons kunt lezen en downloaden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 2000-01-01
DIMENSIE: 10,94
ISBN: 9789075789058
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: none

Omschrijving:

Geintegreerd bosbeheer

...vulling in de praktijk lopen echter nog sterk uiteen ... Analyse Uitvoering Geïntegreerd Bosbeheer ... . Geïntegreerd bosbeheer: de discussie woedt voort Het boek Geïntegreerd bosbeheer (Van der Jagt et al. 2000, EC-LNV nr. 50) blijft de gemoederen bezig houden. Binnen de redactie van het NBT doemen flarden van de discussie geregeld op in onze redactievergadering. Tijd dus om een ordelijk debat te organiseren. Gerard de Baaij meldt zich als geïntegreerd bosbeheer is het nalaten van kaalslagen. Kaal- slaggewijze verjonging biedt uit een oogpunt ... Geïntegreerd bosbeheer - boscursus ... . Kaal- slaggewijze verjonging biedt uit een oogpunt van planning, orga- nisatie en uitvoering onmisken- baar voordelen, maar er zijn ook veel bezwaren. Allereerst voor de wandelaar: een kaalslag betekent een grote verandering in de vaak vertrouw- de omgeving. Is men die schok Geintegreerd Bosbeheer 25-10-06.qxp 24-10-2006 20:50 Pagina 35. 91 1 C + ˚& ˘ ˘ * ˙ ... bosbeheer verloopt op veel plaatsen moeizaam. Het ontbreekt particuliere en gemeentelijke bosbezitters vaak aan kennis, inzicht en technieken om de overstap te kunnen maken. Het Gelders project "Stimulering geïntegreerd bosbeheer" heeft tot doel hier verandering in aan te brengen. Met het project wordt beoogd binnen 5 jaar 25% van Geïntegreerd bosbeheer is een beheersvorm met geleidelijke beheersmaatre-gelen die aansluiten op spontane processen. Deze beheersvorm leidt tot een gevarieerd, gemengd en structuurrijk bos met hogere natuur- en recreatie-waarden dan bij het traditionele, door kaalkap gekenmerkte bosbeheer het geval is. Het beste is meteen samen het bos in te gaan. Voor de meeste vragen over bos en bosbeheer is daar een antwoord te vinden. Soms is het raadzaam wat op te tekenen, daarom deze website. Recent verschenen: Twaalf boslessen Geïntegreerd bosbeheer is een in de tijd logische opvolger gebleken van het klassieke kaalslagbedrijf, waarin houtproductie de leidraad was. Op veel plaatsen wordt nu anders gewerkt, maar dat heeft nog niet overal tot mooier ...