Gratis elektronische bibliotheek

Kwaliteitsmodellen In De Zorgsector - S. Wersch

Genieten Kwaliteitsmodellen In De Zorgsector S. Wersch epub boeken gratis lezen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 1999-11-01
DIMENSIE: 12,4
ISBN: 9789066653344
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: S. Wersch

Omschrijving:

Modellen zijn voor veel kwaliteitsfunctionarissen en managers in zorginstellingen een onmisbaar hulpmiddel bij het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van zorg. Ze maken inzichtelijk aan welke aspecten en activiteiten aandacht besteed moet worden om de kwaliteit te bepalen of te beï'½nvloeden. Er zijn de laatste jaren verschillende kwaliteitsmodellen ontwikkeld, die in de zorgsector kunnen worden toegepast. Managers en kwaliteitsfunctionarissen moeten kiezen welk model het beste bij hun instelling past. Deze publicatie helpt hen daarbij.In de publicatie worden de meest gangbare modellen beschreven. De modellen verschillen onder meer in de opzet, de functie en de reikwijdte. De modellen worden zo beschreven dat ze eenvoudig onderling met elkaar kunnen worden vergeleken. Bij elk model worden ï'½ï'½n of meer ervaringen beschreven van iemand die het desbetreffende model in de praktijk heeft gebruikt. Daarnaast bevat de publicatie de uitkomsten van een inventarisatie van het gebruik van kwaliteitsmodellen in zorginstellingen.De publicatie is tot stand gekomen in het werkveld Kwaliteitsonderzoek en -modellen van de Nederlandse Vereniging voor Kwaliteit en Zorg (NVKZ). De deelnemers aan dit werkveld hebben op verschillende manieren ervaring opgedaan met kwaliteitsmodellen: als kwaliteitsfunctionaris, onderzoeker of adviseur. Bovendien zijn de deelnemers afkomstig uit verschillende zorgsectoren. Zij hebben hun ervaring en die van anderen in deze publicatie gebundeld.De publicatie dient als hulpmiddel bij de afweging welk kwaliteitsmodel het beste aansluit bij het doel dat men voor ogen heeft, de cultuur van de organisatie en de tijd en middelen die men aan de toepassing van het model wil besteden.

...estaat uit een universeel frame van begrippen, waardoor organisaties op een effectieve manier informatie kunnen delen, ongeacht de verschillende sectoren, culturen en levensfasen waarin zij zich bevinden ... HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: kwaliteitsmanagement ... ... . Om kwaliteit van zorg te kunnen beoordelen is informatie nodig. Om informatie te verkrijgen moeten gegevens worden verzameld door te meten. Indicatoren zijn meetbare aspecten die een beeld geven van de kwaliteit van zorg. In dit artikel wordt duidelijk welke indicatoren er zijn en hoe je ze bepaalt. Een en ander wordt toegelicht met een voorbeeld uit de thuiszorg (kraamzorg). Voor zorg en welzijnsinstellingen staat de c ... bol.com | Kwaliteitsmodellen In De Zorgsector ... ... . In dit artikel wordt duidelijk welke indicatoren er zijn en hoe je ze bepaalt. Een en ander wordt toegelicht met een voorbeeld uit de thuiszorg (kraamzorg). Voor zorg en welzijnsinstellingen staat de cliënt/patiënt centraal. NEN-EN 15224 biedt zorginstellingen de handvatten en het kader om juist dát te doen: de zorgverlening aan de zorgontvanger leidend maken. In NEN-EN 15224 is het belangrijkste proces de zorgverlening aan de zorgontvanger, en daarmee de continuïteit van zorg vanuit het perspectief van de zorgontvanger. Veelgebruikte kwaliteitsmodellen voor non-profitorganisaties zijn die van het Instituut Nederlandse Kwaliteit ... (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector). ... Veel van de gebruikte kwaliteitsmodellen stellen nog niet als eis dat instellingen de resultaten van hun hulp of dienstverlening via een effectcontrole concreet in beeld brengen. Interne Audits HKZ - Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector Het HKZ keurmerk of HKZ-certificaat heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie in de zorgsector. Vergelijkbaar met ISO 9001 zorgen interne audits hier voor de borging van de procedures rondom patiënttevredenheid en samenwerking rondom de administratieve vastlegging. De tweede prijs was voor Ziekenhuis Geel, de derde voor OLVG. Tijdens een spannende finale beoordeelde een jury van patiëntvertegenwoordigers de presentaties van 10 finalisten. Het thema was 'Persoonsgerichte Zorg; zorg met de professional in de lead en de patiënt als partner.' U vindt hier het persbericht. de zorgsector en iedere beroepsbeoefenaar in de zorg kan er niet aan ontkomen om ... Afhankelijk van de eisen van de zorgverzekeraar, hebben zorginstellingen de keuze uit meerdere kwaliteitsmodellen. Belangrijk is hierbij dat de instelling kiest voor een model dat past bij de identiteit van de instelling. Hiermee wordt ook de vrolijke, leuke en enthousiasmerende kant van auditeren onder de aandacht gebracht. Eerder verscheen in de NVKZ-reeks: Van beroep: kwaliteitsfunctionaris, R. Bering; Beoordeling door cliënten, M. van Driel, S. van Wersch e.a.; Kwaliteitsmodellen in de zorgsector, S. van Wersch, Sjenny Winters-Van der Meer e.a. Kwaliteitswet Zorginstellingen De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) vervangt per 1 januari 2016 de wetten Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Op 1 april 1996 is de Kwaliteitswet zorginstellingen in werking getreden. De wet stelt slechts globale eisen aan de zorg in plaats van vele en gedetailleerde normen; de eigen verantwoordelijkheid ... In de zorgsector kan iedere handeling letterlijk het verschil tussen leven en dood betekenen. Daarom laat een topverzorgende niets aan het toeval over en heeft hij of zij nauwlettend oog voor detail: van het correct lezen van het dossier van een cliënt, tot het toedienen van medicatie. 5. In de gevalsstudies worden op een praktische manier de meest voorkomende kwaliteitstechnieken uitgewerkt. Koenraad De Smet is onderwijskundige, voedingsdeskundige en systeemanalist. Hij is sinds 1987 actief binnen de gezondheidszorg, eerst als paramedicus, daarna als diensthoofd waar hij ervaring opbouwt als consultant, lead auditor ISO 9001 en ISO 22001. G. van Atteveld is een geweldige auteur. Download en lees het boek Tovenaars op onze website bank72.nl. Helemaal vrij. U vindt Tovenaars in PDF, ePUB, MOBI. Over de auteur Koenraad De Smet is onderwijskundige, voedingsdeskundige en systeemanalist. Hij is sinds 1987 actief binnen de gezondheidszorg, eerst als paramedicus, daarna als diensthoofd waar hij ervaring opbouwt als consultant, lead auditor ISO 9001 en ISO 22001. 2.2 Voorstelling zorgsector 8 2.2.1 Maatschapp...