Gratis elektronische bibliotheek

Sociaal isolement - Horulanus

Genieten Sociaal isolement Horulanus epub boeken gratis lezen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 2003-04-01
DIMENSIE: 9,2
ISBN: 9789059018464
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Horulanus

Omschrijving:

Over sociaal isolement is nog weinig bekend. In dit boek is op basis van 3.000 interviews een gevarieerd beeld geschetst van de achtergronden, oorzaken en gevolgen van sociaal isolement en de betekenis van sociale netwerken. Daarbij komen zowel individuele als maatschappelijke aspecten aan bod. Sociaal isolement komt onder alle lagen van de bevolking voor en moet beschouwd worden als een relatief zelfstandig verschijnsel dat niet simpelweg te herleiden is tot iemands leeftijd, burgerlijke staat of arbeidssituatie. Aangezien sociaal isolement grote consequenties heeft voor het individuele welzijn en het maatschappelijk functioneren van mensen, is het van belang dat er meer beleidsmatige aandacht komt voor de leefsituatie en overlevingsstrategieën van sociaal geïsoleerde medeburgers.

...n samen zijn, maar ben je alleen dan zijn de dagen stil ... Wat is sociaal isolement? | Over eenzaamheid | Alles over ... ... . De sociale functie van werk wordt nog te vaak onderschat, en vandaag is een belangrijk moment om hiervoor bewustzijn te creëren. Sociaal isolement is een belangrijk thema tegen de achtergrond van het overheidsbeleid dat gericht is op zelfredzaamheid en participatie. Mensen die in een sociaal isolement leven, beschikken niet over een netwerk van familie, vrienden of bekenden die zo nodig mantelzorg of andere vormen van steun kunnen bieden. Sociaal isolement daarentegen is objectief, meetbaar ... Ken de verschillen tussen Eenzaamheid en Sociaal isolement ... ... . Sociaal isolement daarentegen is objectief, meetbaar en kan ook als prettig ervaren worden. Relaties zijn daarbij onderling uitwisselbaar en ondersteunend. Wetenschappelijke definities zijn: Eenzaamheid: Het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan ... Sociaal isolement en ggz-gebruik bij patiënten met een ernstige psychische aandoening L.F.M. VAN DER POST, J.F. KOENDERS, J.J.M. DEKKER, A.T.F. BEEKMAN ACHTERGROND Hoe ernstiger een psychiatrische ziekte, des te belangrijker is sociale steun. Onderzoek toonde echter Een sociaal isolement doorbreken lukt voornamelijk als het medicijn 'aandacht' wordt ingezet! Dit is waarom iedereen de behoefte heeft aan sociale contacten ! Wij mensen zijn tot in de verre geschiedenis een sociale soort geweest. Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'isolement', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken. Sociaal isolement Doel / interventies Datum : Evaluatie datum : Verpleegkundige : Verpleegkundige doelen de patiënt en zijn familie en/of naasten kunnen factoren, gevolgen/complicaties en kenmerken van een sociaal isolement benoemen de patiënt onderhoudt bevredigende sociale relaties en geeft aan dit als bevredigend te ervaren sociaal isolement leven, beschikken niet over een netwerk van familie, vrienden of bekenden die zo nodig mantelzorg of andere vormen van steun kunnen bieden. Als ze (tijdelijk of structureel) hulpbehoevend worden, zijn ze volledig aangewezen op professionele hulp. Sociaal isolement is bijna even dodelijk als roken, en overstijgt ruimschoots het risico of voortijdig sterven door overgewicht of gebrek aan lichaamsbeweging. Mensen die eenzaam zijn, sterven ... Een sociaal isolement kan worden gedefinieerd als een gevoel van actuele of potentiële eenzaamheid die het individu waarneemt als opgelegd door anderen (van buitenaf). Het wordt ervaren als een negatieve of bedreigende toestand. 13 Carpenito 4 omschrijft het als een situatie waarin een individu of groep behoefte ervaart aan meer betrokkenheid bij anderen, maar niet in staat is dat contact te ... Teneinde sociaal isolement in Nederland terug te dringen. Nu is 16% 65 jaar of ouder, in 2040 zal dit meer dan een kwart van de bevolking zijn. Ouderen in Nederland. Eerst even de situatie schetsen. De levensverwachting van de Nederlanders neemt toe. Bijna geen sociale contacten hebben: volgens het CBS voelt ruim 22 procent van de mensen zich eenzaam. Een sociaal isolement is iets totaal anders dan eenzaamheid. Mensen die eenzaam zijn, hebben vaak wel sociale contacten. Wie weinig sociale contacten heeft, zal vrienden om zich heen missen, maar soms ook familie of een partner. Sociaal isolement. Uw gehoor is belangrijk en goed horen kan het levensgeluk vergroten. Ruim 1,6 miljoen Nederlanders kampen met serieuze gehoorproblemen en dit kan ingrijpende gevolgen hebben op het sociale leven. Veel slechthorenden mijden feestjes en sociale aangelegenheden uit angst om uit de toon te vallen. Sociaal Isolement Ouderen Het project richt zich op ouderen in de gemeente Rotterdam, die om welke reden dan ook reeds in een sociaal isolement leven dan wel een verhoogd risico lopen om in een sociaal isolement te geraken, en die (weer) actief aan de samen...