Gratis elektronische bibliotheek

LANDBOUW ALS MENSENWERK - Van der, J.D. Ploeg

Genieten LANDBOUW ALS MENSENWERK Van der, J.D. Ploeg epub boeken gratis lezen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 12,42
ISBN: 9789062837885
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Van der, J.D. Ploeg

Omschrijving:

Honger in Afrika. De beelden doen ons, weldoorvoed achter de beeldbuis, huiveren. Wat daaraan te doen? Hier doet zich het agrarisch vraagstuk in zijn scherpste vorm voor. In minder nijpende vorm staan over de hele wereld, Europa incluis, velerlei dringende problemen op het gebied van de landbouw bovenaan de agenda. Steeds meer daagt het inzicht, dat puur technologische oplossingen niet alleen geen vrucht afwerpen, maar zelfs vaak een deel van de kwaal zijn geworden. Landbouw is in de eerste plaats mensenwerk. De eigen, actieve rol van boeren en boerinnen staat centraal. En deze rol is ingebed in maatschappelijke verhoudingen in de meest brede zin van het woord. Maatschappelijke verhoudingen die variëren van gezinsstructuur tot wereldmarkt en de meest uiteenlopende aspecten betreffen, van economie tot magie. Dit boek biedt allereerst een aantal duidelijk omschreven concepten. In het tweede deel past de auteur deze toe in een systematische analyse van de kenmerken van agrarische crises, waarbij een aantal voorbeelden ter illustratie dienen. In het derde en laatste deel wordt de rol van de technologie in de agrarische ontwikkeling onder de loep genomen. Van der Ploeg schetst de alternatieven die de laatste jaren zijn voorgesteld en houdt een pleidooi voor het telkens in de praktijk aanpassen van de technologie aan de gegeven sociale context.

... Ploeg, J.D. van der: Source: Muiderberg : Coutinho - ISBN 9789062837885 - 328 p ... Landbouw als mensenwerk; arbeid en technologie in de ... ... . Department(s) Rural Development Sociology: Publication type: Scientific book (author) Publication year: 1991: Comments Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video's, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen. Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Samenw ... LNV mensenwerk. Mens - WUR ... .000 bronnen. Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Samenwerken is mensenwerk. ... met name als bestuurlijke trekker Mestverwerking binnen de kopgroep Transitie Landbouw. Zijn opvolger als wethouder is David Solez, een ondernemer in de juridische sector. Honger elders in de wereld en overschotten in Nederland: het landbouw- en voedselsysteem blijkt niet corona-bestendig. De oorzaak van de problematiek is systemisch. Prettig, want dat is mensenwerk. Met meer samenwerking, meer coöperatie, kunnen we eruit komen. En als Nederlanders zijn we daar goed in, zeker binnen de agrosector. mensenwerk. 10:14 25 / 04 / 2008 14:52 03 / 05 / 2008 LNV Geïntegreerd Jaarverslag 2007 Mens en werk, mensenwerk. LNV Geïntegreerd Jaarverslag 2007 Mens en werk, Ministerie van Landbouw, Natuur www.minlnv.nl en Voedselkwaliteit Begrip waarvoor talloze definities bestaan. Aan het begin van de jaren '50 omschreef de Wageningse landbouweconoom Minderhoud 'landbouw' als: 'de toepassing van arbeid op de natuur om deze met medewerking van kapitaal te dwingen meer voor de mens nuttige planten en dieren voort te brengen dan ze zou opleveren, als ze aan zich zelf zou worden overgelaten'. J.D...