Gratis elektronische bibliotheek

Religie en Rede: een dialoog - Renee Wagenvoorde

Renee Wagenvoorde Een boek dat u bij ons kunt lezen en downloaden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 2010-06-01
DIMENSIE: 9,31
ISBN: 9789059723733
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Renee Wagenvoorde

Omschrijving:

Is het proces van secularisering afgelopen? Keert religie terug? Gaat religie wel samen met een moderne samenleving en met wetenschap? Rond deze vragen speelt zich een heftig debat af, waarbij mensen geregeld hun hakken in het zand zetten. Dat kan een vruchteloze en wellicht riskante patstelling opleveren. Het gesprek loopt vast wanneer beide groepen, de aanhangers van de seculiere, westerse rationaliteit en de aanhangers van godsdienstige tradities, het andere standpunt niet legitiem achten. De vooronderstelling daarbij is de onverenigbaarheid van moderne rationaliteit en godsdienstigheid. Maar klopt deze vooronderstelling wel? De opstellen in deze bundel zijn bedoeld als speldenprikjes die twijfels wekken over de vermeende onverenigbaarheid van rede en religie. Ze beogen de patstelling te doorbreken door de dialoog in andere termen te denken dan de altijd loerende tegenstelling tussen karikaturen: een 'reductionistisch' wetenschappelijk wereldbeeld en een 'achterhaalde' religieuze levensbeschouwing. De seculiere wereld is veel 'religieuzer' dan ze zelf vaak gelooft en religie blijkt redelijker dan meestal wordt gedacht. Dit boek is geschreven in het kader van een door de KNAW gefinancierd project voor 'akademie-assistenten' aan de Facultaire Unie Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen.

...en, I.M.K. Publication year: 2010: In: Terpstra, M ... Religie en Rede een dialoog,… - voor €10 ... .J.; Bocken, I.M.K. (ed ... Een dialoog is een gesprek tussen twee of meer personen. Het is een samenstelling van de Griekse woorden λόγος (logos, woord, taal, rede) en διά- (dia, door) of - zoals vaak ten onrechte gedac [..] Het Onderzoek en Adviesbureau Religie en Samenleving treedt op als facilitator van debat en dialoog. Daarbij kan het gaan om: De facilitatie van expertmeetings of het leiden van publieke debatten en interviews waarbij thema's rond religie en samenleving centraal staan.De facilitatie van (levensbeschouwelijke) dialoog ... Voorbereiding en presentatie symposium 'Religie en rede ... ... .De facilitatie van (levensbeschouwelijke) dialoog. De dialoog bestaat uit een aantal bijeenkomsten met een zorgvuldig ... DANS is an institute of KNAW and NWO. Driven by data. Go to page top Go back to contents Go back to site navigation Dialoog Een dialoog is een gesprek tussen twee of meer personen. Het is een samenstelling van de Griekse woorden λόγος (logos, woord, taal, rede) en διά- (dia, door) of - zoals vaak ten onrechte gedacht - δι- (di, twee). DANS is an institute of KNAW and NWO. Driven by data. Go to page top Go back to contents Go back to site navigation Religie & Spiritualiteit; Religie; 06 februari 2012 16:07. ... (als vraag en in overleg) De reden voor een dialoog is simpel; samen staan ze sterk. En leveren meer in het laatje voor een project, dan als 'zij' alleen het zouden opzetten. En het verenigd de buurt. Sommige gemeentes kunnen ook in dialoog gaan, ... Voorbereiding en presentatie symposium 'Religie en rede: een dialoog' (2010) Pagina-navigatie: Main; Save publication. Save as MODS; Export to Mendeley; Save as EndNote; Export to RefWorks; Title: Voorbereiding en presentatie symposium 'Religie en rede: ... de Boer, M 2010, Anarchisme: religieuze redelijkheid: Een essay over het mystieke anarchisme van Michael Bakoenin. in M Terpstra & I Bocken (eds), Religie en rede: een dialoog, Speldenprikjes tegen wederzijdse vooroordelen.. Eburon, Delft, pp. 67-86. A.s. vrijdag vindt in Amsterdam (VU) de inaugurele rede plaats van Marianne Moyaert, hoogleraar Comparatieve Theologie en Hermeneutiek van de Interreligieuze Dialoog op de Fenna Diemer Lindeboom leerstoel. De titel van haar rede is: 'Voorbij de christianisering van religie: Comparatieve theologie tussen tekst en materie'. Een gesprek over o.a. de interreligieuze dialoog. Homoseksualiteit, Religie, Levensbeschouwing en Ethiek . Oogsten en Zaaien 'Liefde komt altijd van de goede kant' Uitgebreid verslag van een tweetal afsluitende bijeenkomsten georganiseerd ter gelegenheid van twee jaar De Dialoog op 30 september 2004 te Rotterdam. "Dialoog is voor mij je verbinden met de ander, die er helemaal mag zijn zoals die is en waarnaar ik aandachtig luister. Dialoog is voor mij de ruimte geven en krijgen voor wat werkelijk is." Annette Lubbers "Ik/wij willen verbinding brengen waar verwijdering dreigt." Joop Boukes "Ik geloof in dialoog op weg naar een betere wereld." Marijke ... Humanisme en religie onderhouden in de westerse cultuurgeschiedenis zonder twijfel een gecompliceerde relatie. De humanist ontwaarde in religie vaak een manier om mensen dom te houden, omdat deze de autonomie en vrije keuze van de mens ontkent. Religie en rede: een dialoog Religie & Filosofie. ... Vul hieronder uw email adres in om om onze nieuwsbrief te ontvangen en klik vervolgens op 'Inschrijven' Inschrijven. BOEKEN. Alle uitgaven; Eburon Business; Eburon Elements; Ebooks; PUBLICEREN. Voor organisaties; Voor auteurs; Redactie Engelse teksten; Opmaakinstructies; Uitgeefvoorstel ... God is dood, maar religie is springlevend. Zo zou je in één zin d...