Gratis elektronische bibliotheek

Leuk Rekenen 5 - none

Genieten Leuk Rekenen 5 none epub boeken gratis lezen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 10,38
ISBN: 9789060522165
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: none

Omschrijving:

GebruikDeze rekenpuzzels zijn methode-onafhankelijk. De 7 deeltjes zijn zeer geschiktom zelfstandig of in groepjes mee te werken. Alleen het principe van de 'kruisjes'moet de eerste keer even worden uitgelegd. Zowel de 'zwakkere' als de 'betere'rekenaar vindt iets van zijn gading. Het is niet goed aan te geven welke leerlingin welk boek aan het werk kan. Een en ander dient door de leerkracht te wordenbeoordeeld.Met kruisjes bedekken'Leuk rekenen' is een serie rekenpuzzelboekjes voor alle leerlingen van debasisschool. Kinderen moeten met zelf uitgeknipte, transparante kruisjes, hok-jes bedekken. Een transparant vel met de kruisjes zit in het boek. Als dat perpuzzelveld is gebeurd, ontstaat er een veld met kruisjes. In het oplossingsboekkan de leerling eventueel zelf controleren of het goed is gedaan. Elk boekje bevat zo'n 30 verschillende puzzels, waarbij de vorm in het midden-deel en aan het einde wordt afgewisseld met andere leuke rekenpuzzels.Deel 1 (Groep 3)Deel 1 vergroot het inzicht in het optellen van getallen tot 25.Deel 2 (Groep 4)Deel 2 geeft 'verschil'-sommen in kruisjesvorm, maar in het middendeel staanandere leuke optel- en verschilpuzzels.Deel 3 (Groep 4/5)Deel 3 is het 'tafeldeel'. In het middendeel zijn leuke variaties opgenomen, ookzonder 'kruisjes'.Deel 4 (Groep 5/6)Deel 4 is het 'deelsommendeel'. Er staan veel puzzeloefeningen met kruisjes in.Deel 5 (Groep 6/7)Er moet eerst een aantal 'kruisjes' worden gekleurd of bedekt. Hoewel de getal-len niet er hoog gaan, is er wel enige rekenvaardigheid vereist. Aan de andere kant kan het oefenen met kruisjes de rekenvaardigheid natuurlijk juist verbeteren!In dit deel zijn er verder heel veel leuke variaties. Ook komen aftrekken, delen envermenigvuldigen (de tafels) aan de orde.Deel 6 (Groep 7/8)Deel 6 is al stukken moeilijker: er moet flink worden gerekend voordat de kruisjeskunnen worden ingekleurd. Grotere deelsommen (5214:79=), maar ook grotere optellingen (bijvoorbeeld: een groep van 5 getallen is samen 200). Verder staaner in dit boekje andere rekenpuzzels, (magische) vierkanten en cijferpuzzels. Eenaantal van de oplossingen is aan het einde opgenomen.Deel 7 (XXL) (Groep 7/8)Deel 7 is voor leerlingen die iets meer willen. Het boek is moeilijker en gevarieer-der en bevat meer logische breinbrekers zoals zeeslagpuzzels, priemgetallenop-drachten, getallenzoekers, cijferpuzzels en diagrampuzzels.Het boek Antwoorden Leuk Rekenen (1 deel) is apart te verkrijgen, rechtstreeks bij Uitgeverij Averbode.

...den! Oefen de tafels met online tafelspelletjes voor het basisonderwijs zoals Pacman Tafels, Tafel Racer, Aankleden Tafels, Tafelslang, Tafels Mens Erger Je Niet, Lijnpuzzels en meer tafelspellen ... TafelsOefenen.nl - Tafels Oefenen ... . Leren rekenen zoals op school. Bussommen, erbijsommen, erafsommen, cijferen, breuken, delen? Je kunt het allemaal oefenen. Duizenden online vragen voor groep 2 t/m 8. Door middel van verschillende oefeningen kunnen hier rekenen groep 3, groep 4, groep 5, groep 6 en groep 7 vaardigheden van de basisschool worden geleerd. Hier kan je rekenen oefenen om bijvoorbeeld beter in de klas voorbereid te zijn op de entree toets, tempo toets of de cito toets om zo een hogere cito score te halen. Rekenen oefenen loont! ... TafelsOefenen.nl - Tafels Oefenen ... . Hier kan je rekenen oefenen om bijvoorbeeld beter in de klas voorbereid te zijn op de entree toets, tempo toets of de cito toets om zo een hogere cito score te halen. Rekenen oefenen loont! 📘Met leuke games en quizzen leert jouw kind op Squla optellen, aftrekken, de tafels en rekenen met breuken. Groep 1 t/m 8. Deel 3 van Leuk rekenen voor groep 4/5. Wordt per stuk geleverd. Hierin staat de tafels centraal. Met uitdagende rekenpuzzels nog meer rekeninzicht creëeren? Dat kan met Leuk Rekenen. Uit een transparant vel dat in de boeken zit, knippen kinderen kruisjes waarmee ze uitkomsten in de hokjes van de rekenpuzzels bedekken. Rekenen is saai of stom. Dit is de mening van kinderen die veel moeite hebben met het vak. Vaak blijkt dat de les bestaat uit klassikale instructie, verlengde instructie en zelfstandige verwerking. Kijkend naar de kinderen die goed zijn in rekenen (of snel klaar zijn), vinden ze dit leuk om te doen. Deel 4 van Leuk rekenen voor groep 5/6. Wordt per stuk geleverd. Hierin staat deelsommen centraal. Met uitdagende rekenpuzzels nog meer rekeninzicht creëeren? Dat kan met Leuk Rekenen. Uit een transparant vel dat in de boeken zit, knippen kinderen kruisjes waarmee ze uitkomsten in de hokjes van de rekenpuzzels bedekken. Leuk Rekenen 5 biedt weer nieuwe rekenoefeningen, ditmaal voor kinderen uit groep 6 en 7. De leerling moet kruisjes op 5 getallen leggen die samen opgeteld een bepaald getal moeten zijn. Hoewel de getallen ni...