Gratis elektronische bibliotheek

It sil jin mar oerkomme - R. Grijpstra

R. Grijpstra Een boek dat u bij ons kunt lezen en downloaden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 7,83
ISBN: 9789090236407
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: R. Grijpstra

Omschrijving:

It sil jin mar oerkomme;57 Fantastische verhalen met een kern van waarheid.Friestalig

...an 'e Ilias en de Grykske oerwinning yn 'e Trojaanske Oarloch yn ... Boekwinkeltjes.be ... . It stik ferhellet oer it lot fan 'e Grykske kriger Ajaks, de kening fan Salamis, dy't ... It sil dy mar oerkomme! Dyn bêste freon ferhuzet en dyn suster Lidewij is der wis fan dat in seurderige âldman neist dy komt te wenjen. It pakt hiel oars út. De nije bewenster, Marianne van Klaveren, is in fleurige sjoernalist mei mar twa handikaps: se sit yn in rôlstoel en se is allergysk foar it wurd 'silich'. Mar doe't ik de earfolle opdracht krige om it diktee te skriuw ... Vind jin op Marktplaats - mei 2020 ... . Mar doe't ik de earfolle opdracht krige om it diktee te skriuwen, tocht ik wol fuortendaliks: it sil my net oerkomme dat ik de earste bin mei in winner sûnder ek mar ien flater.' Kwalifikaasjediktee. It Grut Frysk Diktee folget de regels fan 'e offisjele stavering fan it Frysk, ... Mar doe't ik de earfolle opdracht krige om it diktee te skriuwen, tocht ik wol fuortendaliks: it sil my net oerkomme dat ik de earste bin mei in winner sûnder ek mar ien flater. Kwalifikaasjediktee SIL kan verwijzen naar: . Safety Integrity Level (SIL); SIL-code, een unieke drieletteraanduiding voor iedere taal onderhouden door SIL International; SIL International, organisatie voor taalkundig onderzoek; Speech Interference Level (SIL); Scooters India Limited (SIL), een bedrijf dat vanaf 1972 Lambretta scooters in licentie produceerde.; Zie ook. Sil (doorverwijspagina) Yn de tsjerken, dêr gelokkich mar ien it wurd hâldt, dêr oardele de minsken al mei har gedachten, net allinne oer it preekjen fan de man dy op 'e stoel stiet, mar oer de ljuwe dy nêst har of oer har sitte. Dy tinkt: dêr sitste no, no makkeste dy wer skjin. Hie ik myn twahondert gûne werom dyste my ôfset heste....