Gratis elektronische bibliotheek

Taakherschikking in de gezondheidszorg - none

Het beste Taakherschikking in de gezondheidszorg Het PDF bestand is hier te vinden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 2002-01-01
DIMENSIE: 6,38
ISBN: 9789057321092
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: none

Omschrijving:

Taakherschikking in de gezondheidszorg

...e van taakdelegatie. Van taakherschikking is ook in de We beginnen met het uitleggen van de begrippen beroep en functie omdat het onderscheid tussen deze twee belangrijk is bij taakherschikking en taakdelegatie ... Taakherschikking in de gezondheidszorg | Publicatie | Raad ... ... . Beroep Een geheel van met elkaar samenhangende (kern)taken, gemeenschappelijke aanvaarde theoretische en ethische uitgangspunten en beroepsmethodieken, waarvan de aard en de onderlinge samenhang onafhankelijk zijn van de werksituatie. Achtergrond: De gezondheidszorg heeft te maken met veel verschillende professies. Bij elke professie horen bepaalde taken. De verdeling van deze taken is een gevolg van historisch gegroeide gewoontes en tradi ... PDF Effecten van taakherschikking in de gezondheidszorg ... ... . Achtergrond: De gezondheidszorg heeft te maken met veel verschillende professies. Bij elke professie horen bepaalde taken. De verdeling van deze taken is een gevolg van historisch gegroeide gewoontes en tradities. Tegenwoordig zijn deze gewoontes en tradities niet meer zo vanzelfsprekend door de invoering van taakherschikking. 1 Juridische aspecten van taakherschikking in de gezondheidszorg Deel 1 Belemmeringen in wet- en regelgeving voor taakherschikking Mr. G.P.M. Raas Mr. M.W. de Lint Deel 2 Geschikt en geschoven, een jurisprudentieonderzoek over taakherschikking in de gezondheidszorg Sectie Gezondheidsrecht Universiteit Maastricht Achtergrondstudies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij ... Taakherschikking is één van de beleidsinstrumenten om oplossingen te vinden voor tekorten en andere knelpunten op de arbeidsmarkt van de gezondheidszorg. Taakherschikking kan op verschillende manieren gedefinieerd en ingezet worden. Taakherschikking in de gezondheidszorg - RVZ - Raad voor ... Taakherschikking in de gezondheidszorgAdviesvraag In de gezondheidszorg werken verschillende beroepsgroepen. Hoe zij taken onderling hebben verdeeld, is te verklaren vanuit de historie en de traditie. Maar de verdeling van taken is natuurlijk nooit af. In de praktijk vinden voortdurend verschuivingen van taken plaats. Zo voeren verpleegkundigen tegenwoordig taken uit die vroeger alleen door ... • De toekomst van de gezondheidszorg begint vandaag. • Voor ontwikkeling en vooruitgang in de gezondheidszorg is taakherschikking/ZOJP nodig. • Met de wettelijke randvoorwaarden voor de taakherschikking/ZOJP, zoals gecreëerd voor de PA en VS, zijn we er nog niet. Op de werkvloer gebeurt het! De Gezondheidsraad bracht afgelopen december een rapport uit: 'Taakherschikking in de gezondheidszorg'. Aanleiding was om zes jaar na de introductie van nieuwe zorgprofessionals en taakoverheveling te kijken wat er terecht is gekomen van de destijds gestelde verwachtingen: hoge kwaliteit tegen lagere kosten. De conclusie is dat de kwaliteit niet achteruit is gegaan en in sommige […] Samen hebben wij een programma samengesteld met succesvolle praktijkvoorbeelden van taakherschikking in de 1e en 2e lijnszorg. Het symposium is opgezet voor geneeskundig specialisten in de 2e en 1e lijn, physician assistants, verpleegkundig specialisten, beleidsmedewerkers en bestuursleden van instellingen in de gezondheidszorg en wetenschappelijke- en beroepsverenigingen. Binnen veel specialismen in de gezondheidszorg worden taken van de arts al door andere zorgprofessionals uitgevoerd. Zeker de relatief jonge zorgberoepen physician assistant en verpleegkundig specialist hebben hun meerwaarde hierin al bewezen. Deze taakherschikking staat in de ouderenzorg echter nog in de kinderschoenen. Volgens de Federatie sluit taakherschikking aan bij de beweging naar juiste zorg op de juiste plek. Taakherschikking is het structureel herverdelen van taken en bijbehorende verantwoordelijkheden van medisch specialisten aan andere beroepen zoals de physician assistant (PA) en de verpleegkundig specialist (VS). Taakherschikking in de gezondheidszorg 5 Samenvatting Adviesvraag In de gezondheidszorg werken verschillende beroepsgroepen. Hoe zij taken onderling hebben verdeeld, is te verklaren vanuit de historie en de traditie. Maar de verdeling van taken is na-tuurlijk nooit af. In de praktijk vinden voortdurend verschui-vingen van taken plaats. verschaffen va...