Gratis elektronische bibliotheek

Belangen en prestige - Anselm J. van der Peet

Het beste Belangen en prestige Het PDF bestand is hier te vinden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 7,95
ISBN: 9789067075060
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Anselm J. van der Peet

Omschrijving:

De Nederlandse zeemacht en het buitenlandbeleid zijn twee items die al eeuwenlang onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. De Nederlandse belangen liggen immers tot op de dag van vandaag voor een groot deel op het water. In dit boek worden de betrekkingen tussen Buitenlandse Zaken en Marine aan de hand van case-studies die spelen omstreeks 1900 voor het voetlicht geplaatst. Van de Nederlandse variant van wat internationaal bekend staat als gunboat diplomacy, is maar een beperkt publiek op de hoogte. Dat is ten onrechte. De Nederlandse regering heeft vele malen de zeestrijdkrachten ingezet met het doel de eigen belangen veilig te stellen. Met het oog op de Nederlandse neutraliteitspolitiek omstreeks 1900 zijn deze marine-acties des te interessanter. Zij plaatsen kanttekeningen bij het beeld dat tot nu toe bestaat van het vaderlandse buitenlandse beleid in de periode direct vóór 1914: moralistisch, legalistisch, passief en wars van machtspolitiek denken. Deze studie laat zien dat Nederland voor het afschermen van zijn (overzeese) belangen er in diverse internationale kwesties niet voor terugschrok om door middel van gunboat diplomacy het eigen prestige hoog te houden en staten en partijen te beïnvloeden. Naast de betrokkenheid van de Koninklijke Marine bij de Boerenoorlog in 1899-1900, de Bokser-opstand en revoluties in China en militair ingrijpen egen Venezuela, zijn binnen het tijdsbestek van 1895-1914 ook de achtergronden van landingen van mariniers in de Dominicaanse Republiek en bij Constantinopel onderzocht.

...rnsiering (zie aldaar ... 'Het algemeen belang - dus ook het belang van patiënten - strookt lang niet altijd met het privaat belang, oftewel het eigen belang van instellingen of particulieren', schrijven Postma e ... Belang en prestige - NRC ... .a. Dat illustreren ze met drie voorbeelden van investeringen in radiotherapie, waarbij het instellingsbelang voorrang kreeg boven het patiëntbelang. Vertalingen in context van "prestige project" in Engels-Nederlands van Reverso Context: The Charter has turned into a prestige project. J. W. ten Doesschate, Asielbeleid en belangen. Het Nederlandse toelatingsbeleid ten aanzien van vluchtelingen in de jaren 1968-1982 (Dissertatie Nijmegen 1993; ... ming om zo hun internationale prestige te verho ... PDF Tilburg University Waar het mensen om gaat en wat het ... ... . J. W. ten Doesschate, Asielbeleid en belangen. Het Nederlandse toelatingsbeleid ten aanzien van vluchtelingen in de jaren 1968-1982 (Dissertatie Nijmegen 1993; ... ming om zo hun internationale prestige te verhogen 1. Volgens een tiende-eeuwse genealogie zouden de graven van Vlaanderen afstammen van een Karolingische Europese kolonisatie is de historische kolonisatie van andere werelddelen door (met name West-)Europese landen. Vanaf de 15e eeuw vestigden West-Europese handelaars handelsposten en factorijen op verre overzeese kusten en verdedigen die zo nodig met wapens. Deze handelsposten groeiden soms uit tot forten en soms ook tot een permanente nederzetting van Europeanen. Prestige Pakket. Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. bestaande uit: I. Algemene Bankvoorwaarden II. Voorwaarden Cliëntrelatie ... houden over al hetgeen voor hen als cliënt en vertegenwoordiger van belang is of kan zijn. Artikel 10. Persoonsgegevens De bank mag persoonsgegevens van de cliënt en van diens vertegenwoordigers, ... Belangen en rumoer. ... nemen politieke posities in die nauwelijks van die van GeenStijl verschillen en kunnen evengoed gebruikmaken van alle prestige en bereik van de gevestigde kranten en programma's. Martin Bosman, de denker achter Geert Wilders, had een column in NRC. Prestige. Groter belang en prestige is eerder verbonden met interne- (lokale-) dan met algemene (kosmopolitische) kennis, ervaring, en vaardigheid. Belangrijkheid en prestige zijn verbonden aan affiliaties en expertise die geldig zijn in de industriële, technische en commerciële externe milieus van het bedrijf. Kennis en menselijke belangen (Duits: Erkenntnis und Interesse) is een 1968 boek van de Duitse filosoof Jürgen Habermas, waarin de auteur geeft een overzicht van de ontwikkeling van de moderne natuur- en menswetenschappen.Hij bekritiseert Sigmund Freud, met het argument dat de psychoanalyse is een tak van de geesteswetenschappen in plaats van een wetenschap, en zorgt voor een kritiek van ... Groen in en rondom ziekenhuizen Een prestige programma rondom het belang van groen in en rondom ziekenhuizen Samenvatting subsidieaanvraag Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen Opstellers Dr. Jolanda Maas, VU Amsterdam Daphne Teeling, José de Jonge, IVN Prof. Dr Agnes van den Berg, Rijksuniversiteit Groningen/ Bureau Natuurvoormensen Prestige. Werk waaraan je status en aanzien kunt ontlenen. Prestaties. Werk waarin ambitie en individuele prestaties gewaardeerd en beloond worden. Arbeidsomstandigheden. Werk dat wordt uitgevoerd in een mooi gebouw op een prettige werkplek onder gunstige arbeidsomstandigheden. Springzadels bij Divoza, ga voor kwaliteit en deskundigheid. Bekijk alle springzadels online en kies je gratis extra's Scherpste Prijs Garantie Deskundig Advies Snelle levering Een schitterende bruiloft. A nna van Saksen wachtte Willem van Oranje op voor de ingang van het raadhuis in Leipzig, schitterend in haar hooggesloten jurk met geplooide rokken, gemaakt van de kostbaarste stoffen en rijk versierd met parels. In haar kunstig opgestoken haar en om haar hals droeg ze fonkelende juwelen. Het was 24 augustus 1561, acht maanden nadat Anna haar bruidegom voor het ... Mensen zijn gevoelig voor de kansen om zich mach...