Gratis elektronische bibliotheek

Omgaan met kwetsbaarheid - Auteur Onbekend

Omgaan met kwetsbaarheid U kunt het boek na gratis registratie downloaden in pdf epub formaat

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 3,24
ISBN: 9789051896602
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Auteur Onbekend

Omschrijving:

'Werken aan gezondheid' biedt, naast een algemene introductie in het begrippenkader van de gammawetenschappen, perspectieven en spelregels voor de bestudering van gezondheid en vraagstukken van geestelijke gezondheid voorrang. 'Omgaan met kwetsbaarheid' verschaft de elementaire wetenschappelijke basis om kwetsbaarheid van personen en groeperingen te analyseren in relatie tot het werken aan gezondheid. De nadruk ligt op psychische en sociale kwetsbaarheid en op de interventies en voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg.

...uniek en zal op zijn of haar manier omgaan met ... 'Leren omgaan met niet planbare kwetsbaarheid' - ZonMw ... ... ... Het zijn eigenlijk zaken, die afhankelijk van de mate van de kwetsbaarheid, van grote invloed kunnen zijn op hoe men zich voelt en functioneert. Anderzijds zijn er ook punten die specifiek te maken hebben met een bepaalde kwetsbaarheid, zoals het omgaan met stigma en de afweging wat je wel en niet vertelt over je psychische problematiek. Tweedaagse training 'Omgaan met cliënten met psychische kwetsbaarheid' Op zoek naar de oorzaken achter onbegrepen gedrag. Wanneer u werkt met psychisch kwetsbare clië ... Module 4 Omgaan met kwetsbaarheid - omgaanmetemoties.nl ... . Wanneer u werkt met psychisch kwetsbare cliënten kunt u te maken krijgen met gedrag dat u niet kunt plaatsen, zoals verdriet, boosheid of angst. Kwetsbaarheid gaat hand in hand met zelfcompassie. U hoeft niet perfect te zijn. Sterker nog: u mag imperfect zijn. ... Online training: Omgaan met stress en verandering in onzekere tijden. Op maandag 15 juni om 15.00 uur verzorg ik de webinar 'omgaan met stress in onzekere tijden'. Onderzoeksrapport Omgaan met kwetsbaarheid bij cursisten in het volwassenenonderwijs Kwetsbare groepen NL A5boekje test14 6maart2014.indd 1 3/6/2014 3:28:34 PM 2 Kwetsbare groepen NL A5boekje test14 6maart2014.indd 2 3/6/2014 3:28:37 PM DANKWOORD Bij aanvang van het schooljaar 2012-2013 vroeg het Consortium Volwassenenonderwijs Limburg Zuid (CVLZ) aan ons - docenten en ervaringsdeskundigen ... Het mooie van dit boek is dat zij de mechanismen haarfijn bloot legt, met tal van voorbeelden die heel herkenbaar zijn. Nog mooier is dat zij ook de handvatten aanreikt om te leren omgaan met onze kwetsbaarheid en om tot waarachtigheid en verbondenheid te komen. Kwetsbaarheid wordt met name gezien als hoe veerkrachtig patiënten zijn; het vermogen te herstellen van tegenslag. De AGE geeft zorgprofessionals meer ervaring en competentie in het herkennen van kwetsbare ouderen en zorgt ervoor dat ze patiënten in een breder perspectief gaan zien/de gehele context rondom de patiënt meenemen. Omgaan met personen met een psychische kwetsbaarheid Deze opleiding biedt een degelijke basis voor de meest voorkomende psychiatrische aandoeningen en de verschillende manieren om hiermee om te gaan. Zowel het inzicht in de verschillende ziektes als het omgaan met moeilijkhanteerbaar gedrag, zorgen voor je eigen veiligheid en geweldloze communicatie komen sterk aan bod Onze relaties met mensen die we liefhebben zijn de plek waar we onvermijdelijk oefenen in het omgaan met kwetsbaarheid. Als je niet liefhebt, dan heb je ook niets te verliezen. Als je liefhebt daarentegen wel. Dat maakt kwetsbaar. Liefde en pijn. Ik heb zelf vaak ervaren hoe kwetsbaar ik ben als ik werkelijk lief heb. Gewoon proberen met de nodige voorzichtigheid met zo iemand om te gaan, en realiseer je, dat jij kunt kiezen, of je je kwetsbaar of weerbaar op wilt stellen, en dit geldt bij ieder mens en in iedere situatie. Sommigen krijgen gewoon niet het recht je kwetsbaarheid te zien, laat staan er misbruik van te maken. Omgaan met mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid syllabus Marita Steegen Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie, Este In kader van project: Preventie van thuisloosheid van mensen met psychiatrische problemen in regio Mechelen-Lier. Prijsopgave training Omgaan met Psychische Kwetsbaarheden. De prijs per deelnemer bedraagt: Voor de e-learning 'Psychische kwetsbaarheden' per deelnemer € 69, exclusief BTW 21% BTW. Voor de training van vier dagdelen (inclusief follow-up) € 590, vrij van BTW. Het zijn mensen met ervaring in het begeleiden van anderen, maar zonder ervaring met Voice Dialogue. Literatuur. De deelnemers bestuderen de volgende boeken: Coachen met Voice Dialogue. Handboek voor begeleiders, Judith Budde & Karin Brugman. Oog in oog met kwetsbaarheid, Voice Dialogue praktijk-boek voor coaches en therapeuten, Marijke Leys. Omgaan met kwetsbaarheid (training en coaching) De vraag naar preventie neemt toe. Vincent Ouderen is zich steeds meer bewust van de rol die zij heeft bij de informatievoorziening en de juiste interventies zoals trainingen en coaching voor mensen met beginnende klachten. De kwetsbaarheid voor negatieve ervaringen lijkt slechts de donkere kant van een groter fenomeen: de biologische gevoeligheid voor alle ervaringen. Een gevoelig mens is als een spons: nare ervaringen komen harder aan en worden minder makkelijk losgelaten, maar mooie belevenissen worden net zo hard opgezogen en intens beleefd. 1 LEREN OMGAAN MET KWETSBAARHEID De rol van de sociaal psychiatrisch verpleegkundige in de behandeling van patiënten met een manisch-depressieve stoornis in de transmurale hulpverlening Onno Kastelein, auteur is sociaal psychiatrisch verpleegkundige en redactielid van Sociale Psychiatrie. Inleiding De manisch-depressieve stoornis is een veel voorkomende psychiatrische ziekte. Het online platform Sterk door Werk is een website voor iedereen die op welke manier dan ook te maken he...