Gratis elektronische bibliotheek

Actief Leren - S. Ebbens

Het beste Actief Leren Het PDF bestand is hier te vinden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 3,84
ISBN: 9789001277741
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: S. Ebbens

Omschrijving:

Het overdragen aan leerlingen van verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces is voor docenten vaak lastig. Als zij te snel te veel verantwoordelijkheid afstaan, kunnen leerlingen zich verloren voelen. Ze leren dan minder actief en effectief. Met te weinig verantwoordelijkheid blijven de leerlingen afhankelijk. En dat gaat weer ten koste van de effectiviteit. (wr)Actief leren maakt duidelijk wat het betekent voor docenten en leerlingen als de verantwoordelijkheid anders komt te liggen. Het is gebaseerd op de constructivistische leerprincipes, waarbij het leren van de leerling centraal staat. Het boek geeft aan onder welke condities dat goed en minder goed gaat. Daarmee brengt dit boek de belangrijkste principes uit de leertheorie, de pedagogiek en de didactiek bij elkaar. Net als de vorige editie bevat dit boek veel praktische adviezen voor docenten, met nieuwe oefeningen. (wr)Actief leren vormt samen met Samenwerkend leren en Effectief leren in de les een drieluik. De delen zijn samen of los te gebruiken. Ze zijn geschreven door Sebo Ebbens en Simon Ettekoven, sinds 1990 actief als nascholers van docenten van primair tot universitair onderwijs. De lespraktijk in de boeken stoelt op hun ervaringen en die van een (zeer) groot aantal docenten

...ctief Leren Lezen. 511 likes · 44 talking about this ... Didactief | Actief leren alléén werkt niet ... . Actief Leren Lezen is een lesmethode voor aanvankelijk lezen en spellen, begrijpend lezen en woordenschat. De methode is gemaakt door Kluitman... Hoe leerlingen beter kunnen leren. Zoals hierboven duidelijk wordt, is leren een actief proces: kennis ophalen uit - en tevens weer sterker toevoegen aan - je langetermijngeheugen, naar je werkgeheugen. Dit staat ook wel bekend als retrieval practice. He ... Actief leren: bronnenboek - Noordhoff ... . Dit staat ook wel bekend als retrieval practice. Het werkt vooral als je iets bijna bent vergeten: leren is vergeten. Actief leren gaat uit van de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen. Door een actief aanbod van leeractiviteiten zijn kinderen beter in staat te begrijpen en te onthouden wat ze leren. Bij verschillende vakgebieden wordt er op Caleidoscoop gebruik gemaakt van een actief en betekenisvol aanbod binnen de lessen. Op deze pagina vind je samenvattingen voor het boek Actief leren, geschreven door Sebo Ebbens & Simon Ettekoven. De samenvattingen zijn door studenten zelf geschreven, waardoor je de inhoud van het boek nog beter kunt begrijpen. Denk aan uitleg over Pedagogiek, Actief leren, actief leren, pedagogiek, Ipabo, BT4, h6 & h5. Actief leren betekent dat je de lesstof niet alleen maar doorleest. Je stelt jezelf ook vragen. 'Wat betekent dit eigenlijk? Wat heeft dit te maken met wat ik gisteren las? Kan ik uitzoeken hoe dit werkt in de praktijk?' Door zo te denken, worden je hersenen actiever. Je geeft ze een work-out. Daardoor onthoud je meer. ActiefPlezier is een vriendennetwerk waar je elkaar online en in de werkelijke wereld ontmoet. Lid zijn van ActiefPlezier betekent een uitgebreid vriendennetwerk tot je beschikking hebben. in hedendaagse spelling: onderwijzen, leren, onderrichten. Onderwijzen — leeren — onderrichten. De kennis, die men heeft, aan anderen mededeelen is leeren, in zeer uitgebreiden zin.Iemand leeren dansen, praten, zingen, schaatsenrijden, smeden, enz.Onderrichten is eigenlijk iemand in de goede richting brengen; vervolgens heeft het de beteekenis van terechtwijzen gekregen, en eindelijk die ... Actief leren Ontdekkend leren is actief leren Op De Venen willen we kinderen zoveel mogelijk eigenaar maken van hun eigen leerproces. Via Snappet wordt hun groei zichtbaar voor de kinderen zelf, met Rots en Water worden ze zelfbewuster in sociale context en door IPC ontwikkelen ze vaardigheden en kennis vanuit hun eigen nieuwsgierigheid. Actief leren leren opleiding voor docenten in de bouwenbouw: geef je leerlingen studievaardigheden mee voor het examen en hun vervolgopleiding Zo leer je actief woordjes met WRTS of woordjesleren.nl, en maak je taaloefeningen op bijvoorbeeld Verbuga.eu. 4. Gebruik foto's, filmpjes, documenten. Zoek samen online of in kranten binnen het thema waar je voor wil leren. Zo ben je actief met de stof bezig, maar kun je ook je eigen creativiteit er in kwijt. Wie zo leert, onthoudt het beter. Op deze pagina vind je samenvattingen voor het boek Actief Leren, geschreven door S. Ebbens & S. Ettekoven. De samenvattingen zijn door studenten zelf geschreven, waardoor je de inhoud van het boek nog beter kunt begrijpen. Denk aan uitleg over bronnenboek, Pedagogiek & Actief leren. Toetsen bestaan grotendeels uit inzicht- en toepassingsvragen wat van jou een actievere leerhouding vraagt. Dit geldt natuurlijk ook voor jouw eventuele vervolgstudie. Tijdens de cursus Actief leren leren van Studielift ga je leren werken en leren vanuit jouw eigen kwaliteiten en vaardigheden, dit geeft je meer energie en heb je nodig om actief en succesvol te kunnen leren....