Gratis elektronische bibliotheek

God En Geweld - Jean-Pierre Wils

Jean-Pierre Wils boek God En Geweld Epub zal voor u beschikbaar zijn wanneer u zich registreert op onze website

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: december 2002
DIMENSIE: 12,8
ISBN: 9789055733842
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Jean-Pierre Wils

Omschrijving:

Tussen alle vraagstukken die naar aanleiding van 11 september 2001 aan de orde kwamen, is één vraag voor theologen bijzonder interessant: hoe zit het met het verband tussen God en geweld? Is het werkelijk zo dat de spreekwoordelijke intolerantie van de monotheïstische godsdiensten ertoe leidt dat zij tot een door God gelegitimeerd geweld aanleiding geven? Hoewel dit standpunt lange tijd doorging voor politiek incorrect in onze samenleving die zich graag beriep op haar multiculturaliteit, is het gewelddadige karakter van de godsdienst, en met name van de islam, de laatste tijd herhaaldelijk naar voren gebracht. Niet alleen door politici in binnen- en buitenland die te kennen gaven dat de islam een achterlijke godsdienst is die op gespannen voet staat met moderne verworvenheden als de scheiding tussen kerk en staat en de gelijkheid tussen man en vrouw, en die daarom een gewelddadige bedreiging vormt voor onze Nederlandse identiteit. Maar vooral ook door cultuurdragers uit islamitische landen zelf, die naar Nederland gevlucht zijn en hier hun bezorgdheid uiten over het gebrek aan vrijheid en tolerantie in de islam, zoals de rechtsgeleerde Afshin Ellian, de schrijver Hafid Bouazza of de politicologe Ayaan Hirsi Ali. Tegenover deze kritische geluiden wijzen de verdedigers van het geloof graag op het onderscheid tussen de vredelievende ware kern van de godsdienst en de culturele aanslibsels die deze kern in de loop der tijden verduisterd hebben, of het nu gaat om vrouwenbesnijdenis, heilige oorlogen of gebrek aan vrij onderzoek. Deze verdediging door te wijzen op het vredelievende wezen van het eigen geloof wordt niet alleen door christenen bedreven, maar evengoed door moslims die een open en moderne vorm van islam voorstaan als een bijdrage aan de Nederlandse multiculturele samenleving. Zoals zo vaak zijn beide standpunten eenzijdig, en ligt de waarheid in het midden dat gevormd wordt door een combinatie van het gelijk aan beide zijden van dit midden.

...pianofortefestival.nl Er zijn ook andere boeken van de auteur GOD EN GEWELD "In deze indrukwekkende studie gaat René Girard op zoek naar de fundamenten van de menselijke cultuur ... René Girard (menswetenschapper) - Wikipedia ... . Als God verdwijnt uit Jorwerd, verschijnt dan het geweld? Is alles geoorloofd als de macht van de staat niet meer bestaat? Bij een terugtredende overheid - zelfs als het haar primaire taak van bescherming van burgers tegen geweld betreft - is de verleiding groot om weer een plaats in te ruimen voor geloof en godsdienst als maatschappelijke bindmiddelen. Gods rijk komt niet door kracht of geweld, maar door de Geest (Zacharia 4:6; 2 Korintiërs 10:4). Er zijn altijd christenen geweest die dat te weinig of helemaal niet hebben be ... God in de Lage Landen - God en geweld - 13-9-2014 - TVblik ... . Gods rijk komt niet door kracht of geweld, maar door de Geest (Zacharia 4:6; 2 Korintiërs 10:4). Er zijn altijd christenen geweest die dat te weinig of helemaal niet hebben begrepen, zoals blijkt uit de gewapende kerstening van de Saksen door Karel de Grote, de kruistochten en het geweld van het Verzetsleger van de Heer in Oeganda. Geloof kan mensen inspireren tot het meest vreselijke geweld. De presentatie was in handen van Ernst Daniël Smid.Deze uitzending van het programma God in de Lage Landen met de titel God en geweld werd uitgezonden op zaterdag 13 september door de EO. God en geweld. Een duo dat al eeuwenlang een verbond met elkaar lijkt te hebben. En van enige sleet op de verhouding is nog geen sprake. Sterker nog, het lijkt wel alsof de twee in het huidige tijdsgewricht in een steeds inniger omhelzing geraken. Hoe gaat de liefde van God samen met zijn boosheid en geweld? Koert van Bekkum bespreekt die vraag in vier videolessen aan de hand van een geschiedenis over de profeet Elisa uit 2 Koningen 2: 23-25. Dit Bijbelgedeelte heeft niet alleen historisch betekenis maar ook cultureel en literair. Koert van Bekkum zal deze verschillende betekenissen bespreken en verbinden. God En Geweld. Geloof kan mensen inspireren tot het meest vreselijke geweld. Hoe vaak menen gelovigen niet h...